Vynechanie menštruácie

17.08.2009 20:41

Jedným zo základných príznakov tehotenstva je vynechanie menštruácie. Ak dôjde u ženy k vynechaniu menštruácie, mala by si čo najskôr spraviť tehotenský test, ktorý je dostať voľne kúpiť v lekárni alebo v drogérii. V súčasnosti sú testy veľmi spoľahlivé, no nie je vylúčené ani jeho zlyhanie. Pri kladnom výsledku testu je potrebné potvrdiť tehotenstvo lekárom.